Η Pickeu.com έγινε πλέον LuckyCloverWeb.com
Οι χρήστες της Pickeu.com συνεχίζουν να έχουν το λογαριασμό τους στη LuckyCloverWeb.com
Για να λάβετε το νέο κωδικό σας στο νέο σύστημα κάνετε κλικ εδώ συμπληρώνοντας το email που είχατε στη Pickeu.com
Στη συνέχεια μπορείτε να κάνετε είσοδο εδώ και να διαχειριστείτε τα ονόματά σας.


Pickeu.com from now on is LuckyCloverWeb.com
Pickeu.com users still have their accounts at LuckyCloverWeb.com
To get your new password for the new system click here and fill the email adress you had at your Pickeu.com account
Then you can login here to manage your domain names.